Niniejsza informacja prawna dotyczy również strony na Facebooku https://www.facebook.com/Schlafpunkt/.

Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH
Porschestrasse 7
51381 Leverkusen

Telefon: 02171 – 743970
E-mail: info@schlafpunkt.de


Dyrektor zarządzający:
Andreas Mondzelewski

Odpowiedzialność redakcyjna:
w imieniu Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH
Andreas Mondzelewski, Martin Mondzelewski, Jonathan Mews

Siedziba:
Porschestrasse 7
51381 Leverkusen

Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Kolonii
Numer w rejestrze: HRB 98157

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE325479560

KONCEPCJA I REALIZACJA

MM-Mondze
Porschestrasse 7
51381 Leverkusen
www.mondze.de

Odniesienie do platformy ODR Komisji Europejskiej:
Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Wyjaśnienie dotyczące umieszczania linków
Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania linków strony, do których one prowadzą, nie zawierały treści niezgodnych z prawem. Wydawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki. W związku z tym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku.

Spis treści
Zawartość stron internetowych została starannie sprawdzona i opracowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności, aktualności ani jakości udostępnianych informacji.

Roszczenia wobec Hotel-Pension Schlafpunkt z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Hotel-Pension Schlafpunkt. Artykuły oznaczone nazwiskiem nie muszą odzwierciedlać opinii wydawcy.

Treści chronione prawem autorskim
Hotel-Pension Schlafpunkt dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli.

Prawa autorskie do opublikowanych, samodzielnie stworzonych obiektów pozostają wyłączną własnością Hotel-Pension Schlafpunkt. Powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody.

Źródło zdjęć

  • Archiwum zdjęć Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH

Prawa do wszystkich zdjęć wykorzystanych na stronie https://www.schlafpunkt.de należą do Hotel-Pension Schlafpunkt. Wszystkie zdjęcia mogą być wykorzystywane po konsultacji i uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody. Proszę się z nami skontaktować.