Ogólne zasady obowiązujące w domu

Przedmowa

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wybrałeś nasz dom i mamy nadzieję, że spędzisz z nami relaksujący czas. Aby to osiągnąć, potrzebujemy Twojej współpracy. Opracowaliśmy te zasady w oparciu o nasze doświadczenie. Prosimy o przestrzeganie regulaminu.

Recepcja / Obsługa

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów nasi pracownicy są dostępni w godzinach pracy biura.

Godziny pracy biura: Poniedziałek – sobota 10:00 – 18:00 | Niedziela i święta 12:00 – 16:00

Poza godzinami pracy rozpatrywane są tylko nagłe przypadki, np. wypadki, awarie zasilania, zalanie wodą, skargi (problemy z innymi gośćmi).

Odprawa / przyjazd

Przyjazd/zameldowanie 16:00 –20:00.

Podczas zameldowania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem/paszport oraz potwierdzenie rezerwacji.

Wymeldowanie/wyjazd

Wyjazd/wymeldowanie: do godziny 11:00.

Upewnij się, że zabrałeś ze sobą wszystkie rzeczy osobiste, np. ładowarkę, dokumenty, okulary, klucze, jedzenie itp.

Klucz jest wkładany do skrzynki na klucze.

W przypadku odlotów po godzinie 11:00 należy skontaktować się z personelem hotelu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Zachowanie gościa

Prosimy o zachowywanie się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym gościom i naszym sąsiadom,
na przykład poprzez:

  • Głośne rozmowy lub korzystanie z głośników.
  • Nieproszone zaczepianie innych gości / nękanie.
  • Chodzenie w stanie nietrzeźwym / pod wpływem alkoholu.
  • Wszelkie agresywne zachowania. Werbalne / niewerbalne
  • Uciążliwość zapachowa

Głośność / ciche czasy

Wszelkie zakłócenia hałasu (np. muzyka z głośników, rozmowy przez zestaw głośnomówiący, gra na instrumentach) muszą zostać przerwane.

W pomieszczeniu: głośność pomieszczenia przy zamkniętych oknach.

W godzinach 22:00-7:00 na terenie całego obiektu i we wszystkich pokojach obowiązuje cisza nocna.

Zamówienie

Utrzymuj swój pokój i otoczenie w czystości. Wszystkie przyniesione przedmioty zostaną zwrócone. Wszystkie przedmioty używane w hotelu zostaną zwrócone do ich pierwotnej lokalizacji.

Śmieci należy sortować i wyrzucać do odpowiednich pojemników na śmieci.

Podczas pobytu w hotelu prosimy o korzystanie z wody, energii elektrycznej i ogrzewania w sposób przyjazny dla środowiska.

Daj nam znać, jeśli znajdziesz jakieś wadliwe przedmioty lub jeśli zauważysz jakiekolwiek naruszenia zasad.

Opuszczając pomieszczenia, upewnij się, że wszystkie światła i urządzenia elektryczne są wyłączone.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.

Zakaz palenia

Palenie / e-papierosy są dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach. Ogień jest dozwolony tylko do zapalania papierosów.

W przypadku stwierdzenia palenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. przy oknie, naliczona zostanie specjalna opłata za sprzątanie w wysokości 200 €. Jeśli po wymeldowaniu w pokoju nadal będzie wyczuwalny zapach dymu, naliczona zostanie rekompensata za utratę możliwości korzystania z wynajętych pokoi przez okres do 3 dni.

Jeśli alarm pożarowy zostanie uruchomiony w wyniku niedozwolonego palenia lub umyślnej ingerencji w czujnik dymu, użytkownik zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez straż pożarną, służby ochrony lub inne osoby. Wszystkie koszty należy uiścić bezpośrednio na miejscu.

Narkotyki, broń

Wnoszenie nielegalnych przedmiotów, takich jak narkotyki lub broń, jest surowo zabronione.

Sprowadzanie odwiedzających

Osoby niezarejestrowane w hotelu mogą wejść na teren firmy wyłącznie po uprzedniej rejestracji w recepcji. Hotel może również odmówić lub ograniczyć dostęp.

Świadczenie usług i podnajem

Świadczenie jakichkolwiek usług lub reklamowanie usług, a także podnajmowanie pokoi jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą kierownictwa hotelu.

Ochrona przeciwpożarowa

Wszystkie drzwi, w szczególności drzwi dymoszczelne, muszą pozostać zamknięte i nie mogą być blokowane ani otwierane.

Korzystanie z urządzeń elektrycznych jest dozwolone pod warunkiem, że nie pracują one w trybie ciągłym, nie nagrzewają się, nie są obciążone dużym prądem, nie są wadliwe ani nie powodują pożaru.

Używanie ognia jest zabronione.

Posiadanie i używanie materiałów pirotechnicznych jest zabronione na terenie całego obiektu.

Czujniki dymu muszą być zawsze drożne i nie wolno ich dotykać, zakrywać ani manipulować przy nich.

Żywność

Gorące posiłki przygotowywane są wyłącznie w kuchni lub na grillu.

Zwierzęta domowe

Przyjazd ze zwierzętami domowymi wymaga uprzedniej zgody hotelu. Zwierzęta są pod stałym nadzorem właściciela. Zwierzęta powinny być wolne od chorób zakaźnych i nie powinny stanowić zagrożenia dla personelu hotelu lub innych gości hotelowych. Zwierzęta nie mogą przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak kuchnie i łazienki. Psy muszą nosić kaganiec i smycz.

Internet

Dane dostępu do Internetu uzyskane w recepcji będą działać tylko na jednym urządzeniu. Nie ma możliwości zmiany rejestracji na inne urządzenie.

Dostęp do Internetu może być wykorzystywany wyłącznie do legalnych działań.
Udostępnianie plików / materiałów chronionych prawem autorskim jest zabronione. Naruszenia mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi i zablokowaniem dostępu do Internetu.

Korzystanie z repeaterów Wi-Fi i hotspotów nie może wpływać na sieć hotelową ani zakłócać jej działania. np. używając tej samej lub podobnej nazwy Wi-Fi (SSID) lub tego samego zakresu częstotliwości.

Korytarze i schody

Korytarze i schody służą jedynie do dotarcia do celu.

Używanie korytarzy i schodów do innych celów jest niedozwolone.

Osoby wchodzące po schodach mają pierwszeństwo.

Przedmioty wartościowe / bagaż

Pragniemy podkreślić, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bagaż i przedmioty wartościowe. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów wartościowych (w szczególności biżuterii i gotówki). Gość ponosi również wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie szatni, instrumentów muzycznych, sprzętu technicznego i podobnych przedmiotów.

Jeśli doszło do włamania lub kradzieży, należy zgłosić to w recepcji.

Uszkodzenia, zabrudzenia, utrata kluczy

Wszystkie elementy wyposażenia pokoju lub budynku hotelowego mogą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Prosimy o ostrożne obchodzenie się z całym wyposażeniem i inwentarzem. Użytkownik zobowiązuje się traktować pokój z należytą starannością i dopilnować, aby inni podróżni również przestrzegali tych zasad.

W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia budynku lub inwentarza, lub w przypadku utraty klucza, poniesione szkody muszą zostać zrekompensowane przez osobę odpowiedzialną. Koszt utraty klucza hotelowego wynosi 100 €. Płatności rekompensaty należy dokonać niezwłocznie i w gotówce (w przypadku grup, osoby towarzyszące, ewentualnie reprezentujące organizatora, muszą zapłacić z góry).

Kradzież i umyślne uszkodzenie mienia będą natychmiast zgłaszane.

Uszkodzenia, które zostaną wykryte przez naszych pracowników dopiero po wyjeździe, będą traktowane jako uszkodzenie mienia i odpowiednio traktowane. Wystawimy fakturę za poniesione szkody.

Czyszczenie

W przypadku dłuższych pobytów pokoje sprzątane są co tydzień w piątki, a ręczniki i pościel są zmieniane.

Zamówienie

Pijani goście mogą zostać wydaleni z domu.

Ustawa o ochronie dzieci i młodzieży obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach i na zewnątrz.

Niektóre obszary naszego budynku znajdują się pod nadzorem wideo i są odpowiednio oznakowane. Zastosowanie mają przepisy federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Gość zawsze ma możliwość zażądania od recepcji lub kierownictwa naszego hotelu informacji o rodzaju, zakresie i czasie przechowywania nagrań wideo oraz celach, dla których są one wykonywane.

Pracownicy

Personel hotelu jest upoważniony do wejścia do pokoju hotelowego podczas pobytu gościa w celu posprzątania, przeprowadzenia prac naprawczych, w przypadku alarmu przeciwpożarowego (w dowolnym momencie), bezpośredniego zagrożenia lub nieprzestrzegania regulaminu.

W celu przestrzegania porządku publicznego i regulaminu obiektu pracownicy hotelu są upoważnieni do wydawania poleceń gościom lub osobom odwiedzającym w celu zakazania im wstępu do hotelu.

Zero tolerancji

Dokonując rezerwacji pobytu, użytkownik / osoba towarzysząca / firma / lider grupy zaakceptował już Ogólne warunki i zasady obowiązujące w obiekcie.

W przypadku nieprzestrzegania jednego lub więcej zasad obowiązujących w obiekcie lub próśb personelu, umowa zakwaterowania zostanie rozwiązana bez powiadomienia. Usługi zarezerwowane i opłacone zgodnie z Ogólnymi Warunkami i Tabelą Anulowania, a także ostateczne kary pieniężne i roszczenia odszkodowawcze zostaną uregulowane bezpośrednio na miejscu. Jeśli gość nie będzie chciał współpracować, zostanie wezwana policja, której zostanie zgłoszona sytuacja.

Anulowanie rezerwacji przez hotel

Hotel jest uprawniony do rozwiązania umowy o zakwaterowanie (nawet po zajęciu pokoju/pokoi) ze skutkiem natychmiastowym oraz, w ramach wykonywania swoich praw własności, do wydalenia gościa lub grupy gości z hotelu, jeśli gość lub grupa gości szkodzi reputacji, bezpieczeństwu lub pozycji hotelu, jest podejrzany o popełnienie przestępstwa lub nęka, wielokrotnie przeszkadza lub zagraża innym gościom, mieszkańcom, przechodniom lub sąsiadom.

W szczególności powtarzające się naruszenia przez gościa lub grupę gości postanowień niniejszych OWH lub regulaminu obowiązującego w hotelu, a także uszkodzenie, zabrudzenie lub kradzież mienia hotelowego, uprawniają hotel do natychmiastowego rozwiązania umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy gość korzysta z pokoju hotelowego w celu innym niż uzgodniony. W takich przypadkach gość może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania i zapłaty za już wykorzystane zakwaterowanie, a także do zapłaty za zakwaterowanie jeszcze niewykorzystane zgodnie z regulaminem anulowania rezerwacji.

Regulamin obiektu – Pokoje

Obowiązują ogólne zasady domu.

Obowiązek zachowania ostrożności:

Przed opuszczeniem obiektu należy zamknąć wszystkie okna i drzwi.

Światła i telewizor są wyłączone. Okna i drzwi są zamknięte.

Należy zabrać ze sobą klucz do pokoju.

Windows

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno wychylać się przez okna. Okna mogą być otwierane tylko w celu przewietrzenia pomieszczeń.

Urządzenia

W naszym domu goście nie mogą podłączać do zasilania urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem suszarek do włosów i golarek elektrycznych, telefonów, laptopów i tabletów. Dotyczy to w szczególności urządzeń o wysokim zużyciu energii lub stwarzających zagrożenie pożarowe, np. czajników, płyt grzejnych, żelazek lub grilli elektrycznych.

Zakazane

W pokoju nie wolno gotować, przygotowywać żywności o intensywnym zapachu ani produktów zawierających nikotynę.

Zasady obowiązujące w domu – Kuchnie

Obowiązują ogólne zasady domu.

Nocny odpoczynek

Gotowanie i przygotowywanie posiłków w nocy jest zabronione.

Zamówienie

Kuchnia nie jest salonem.

Naczynia są myte, suszone i ponownie odkładane po jedzeniu lub gotowaniu. Pokój jest sprzątany i pozostawiony dla innych gości.

Nie używaj twardych / ostrych przedmiotów (metalowych, np. noża lub widelca) na miękkich powierzchniach (np. drewniany stół, patelnie teflonowe), aby ich nie uszkodzić.

Posortuj odpady do odpowiednich pojemników.

Podczas pieczenia należy wietrzyć pomieszczenie.

Ochrona przeciwpożarowa

Podczas gotowania nie wolno pozostawiać żywności bez nadzoru.

Smażenie w głębokim tłuszczu (warstwa oleju 1 cm) jest zabronione ze względu na ryzyko pożaru.

Nie próbuj gasić płonącego oleju ogniem!

Przechowywanie żywności

Do przechowywania żywności i posiłków należy używać półek i lodówek przydzielonych do pokoju.

Jedzenie, które zostało otwarte w kuchni i nie znajduje się na tacy, jest regularnie usuwane przez personel hotelu.

Kasa

Po zakończeniu pobytu zawartość półek i lodówek zostanie usunięta przez personel hotelu.

Regulamin obiektu – udogodnienia zewnętrzne

Obowiązują ogólne zasady domu.

Miejsca do grillowania

Grillowanie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Przed wyrzuceniem popiołu/węgla z grilla należy go dokładnie zgasić.

Wyczyść swoje siedzenie.

Parking

Obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

Trzymaj się prawej strony przed lewą.

Jeździ tylko z prędkością pieszego.

Pojazdy wyjeżdżające z parkingu mają pierwszeństwo przejazdu.

Trąbienie jest dozwolone wyłącznie jako sygnał ostrzegawczy.

Nieprawidłowo zaparkowane lub nieautoryzowane pojazdy będą odholowywane za opłatą.

Zabrania się blokowania podjazdów, wjazdów i wejść straży pożarnej oraz parkowania innych pojazdów.

Parking nie jest placem zabaw.

Zasady obowiązujące w domu – łazienka

Obowiązują ogólne zasady domu.

Pralka

Używaj wyłącznie przyjaznych dla środowiska detergentów w płynie.

Nie należy używać detergentów w proszku, ponieważ zatykają one rury.

Sprawdzić wszystkie elementy odzieży przeznaczone do prania pod kątem obecności ciał obcych (np. pieniędzy, śrub lub papieru) w celu ich usunięcia.

Zwróć uwagę na zegar na pralce.

Po zakończeniu procesu prania należy opróżnić pralkę, aby była wolna dla innych klientów.

Zasady pobytu – pokój dla palących / balkon

Obowiązują ogólne zasady domu.

Wykorzystanie pomieszczeń

Pokoje dla palących / balkony to funkcjonalne pomieszczenia, które należy opuścić po zakończeniu palenia, aby zrobić miejsce dla innych gości.

Należy zabrać ze sobą własne szklanki i butelki.

Niedopałki papierosów można wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu popielniczek. Jakikolwiek inny rodzaj utylizacji jest niedozwolony.

Brak wydarzeń lub spotkań grupowych.

Przestrzegać maksymalnej liczby osób